Campingleksikon

Lakeringen på din nye campingvogn er en ovntørret acryllak, der har mange års holdbarhed.

 

Campingvognen vaskes efter de samme principper som en bil, og de samme lakbeskyttelsesmidler (absolut siliconefri) kan anvendes. VIGTIGT! Sørg for at påføre din nye vogn et lag voks, især de "hammerslåede flader", hvor voksen skal gnides godt i bund.

 

Acrylvinduerne er mere modtagelige for ridser end almindeligt glas. Brug derfor masser af vand og en blød børste samt en let hånd, når du vasker dem.

 

Evt. småridser kan fjernes med Slipol el. lign. - men husk i så fald at vaske efter med sæbevand.

 

Pas på, at du aldrig påfører acrylvinduerne nogen form for lakkonserveringsmiddel el. lign., da de kan indeholde stoffer, der kan skade acrylglasset.

 

Der kan på visse årstider opstå kondens i de dobbelte acrylvinduer.

 

Dette er ikke nødvendigvis nogen fejl, men skyldes at acrylglas ikke er "helt vandtæt". Og det betyder, at der i lange fugtighedsperioder, kan trænge meget små vandmængder gennem glasset.

 

"Problemet" er mest udtalt om foråret, men forsvinder som regel ganske af sig selv i løbet af nogle uger.

 

Er du i tvivl, om der er tale om unaturlig kondens, bør du rådføre dig med din forhandler.

 

Aluminiumslisterne er eloxerede og kan efter ønske beskyttes med chrombeskytter eller voks.

 

Kunststofdele vedligeholdes med samme midler som anvendes til kunststofdele på biler.

 

Hele chassiset er varmgalvaniseret. og kræver ingen særlig vedligeholdelse, udover vask. Det malede akselrør og svingarmene kan indsmøres i olie.

 

Hjulmøtrikkerne efterspændes efter 50 km, - 500 km og derefter checkes efter hver ca. 2000 km's kørsel. Tilspændingsmoment for hjulmøtrikker: 81-98 Nm. - For aluminiumsfælge er tilspændingsmomentet 120 Nm.

 

Hjullejerne er vedligeholdelsesfrie og skal hverken smøres eller justeres. Navmøtrikken skal dog efterspændes med samme intervaller som hjulmøtrikkerne. Tilspændingsmoment for navmøtrik: 280 Nm.

 

Bremserne skal efterjusteres efter de første 500 km's kørsel og derefter for hver 2-3000 km. Påse samtidig at alle påløbsbremsens bevægelige dele kan arbejde frit og ubesværet.

 

Smøring foretages for hver 2-3000 km's kørsel eller mindst een gang om året.

 

Smør svingarmene med fedtsprøjte (smørenipler foran på akselrøret). Det samme gælder påløbsarrangementet (smørenipler på oversiden). Alle andre bevægelige dele smøres med olie. Støttebenene smøres med fedt og/eller olie.

499 501