Campingleksikon

 

Gasanlægget er før afleveringen gennemprøvet for tæthed og funktion.

I din nye campingvogn er der kun anvendt apparater og materialer, der er godkendt af Danmarks Gasmateriel Prøvning, D.G.P., eller i overensstemmelse med D.G.P.'s samt EU's regulativer og forskrifter.

Ibrugtagning af anlægget sker i følgende rækkefølge:

 

Monter gasflasken i gaskassen og fastgør den.


Monter regulatoren på flasken. Regulatoren skal være forbundet til vognens faste installation med en godkendt slange, og være forsynet med spændebånd.

I bunden af køkkenbordet er der anbragt en haneblok med en hane til hvert apparat. Hver hane er forsynet med symbol for det apparat som den betjener. Disse haner bør være lukkede, når apparaterne ikke er i brug.

Når anlægget skal i drift, påse da først at alle apparater er lukkede, og at hovedhanerne er lukkede. Nu åbnes for gastilførslen på flaskeventilen. Derefter åbnes for hovedhanen til det apparat, der skal i brug. Derefter følges det enkelte apparats tændinstruktion.

 

 

 

499 501