Campingleksikon

Gasflasker skal altid stå op og være forsvarligt fastspændte.
 
Anvend kun DG- eller EU-mærket gasmateriel.
 
Hold altid gasforbrugende apparater rene og i god stand.
 
Lad dit gasanlæg kontrollere af en fagmand mindst een gang om året.
 
Mærker du uforklarlig gaslugt i vognen, skal du omgående åbne indgangsdøren og lukke regulatorventilen på gasflasken. Lad en fagmand efterse anlægget.
 
Anbring ikke brandfarlige genstande i nærheden af tændte gasapparater og varmeovne.
 
I tilfælde af brand skal flaskeventilen omgående lukkes og om muligt, flasken fjernes.
 
Efterse regulatorens pakning ved flaskeskift.
 
Apparater og regulatorventil skal være lukkede ved flaskeskift.
 
Gasflasken skal være lukket under kørselen.
 
Såfremt du i en nødsituation vil spore en evt. gaslækage, brug da f.eks. sæbevand på samlingerne, men lad indgangsdøren stå åben, imens du søger.
 
Husk at flaskegas er tungere end luften, og derfor søger mod gulvet.
 
Brug aldrig vold mod gasflasker og ventiler.
 
Husk, til vintercamping skal du bruge ren propangas, som f.eks. er påfyldt BP's aluminiumsflasker.
 
499 501